THÔNG BÁO LỊCH HỌC TỪ NGÀY 4/4/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để đảm bảo công tác giản cách theo sự chỉ đạo từ cấp trênTrường THCS Nguyễn Tất Thành thực hiện việc phân lớp phân ngày học theo lịch như sau:

  1. Lịch học:
    – Các lớp 6a1a đến 6a8a; 7a1a đến 7a7a; 8a1a đến 8a5a; 9a1 đến 9a4 học buổi sáng các thứ 2, 4, 6 trong tuần. (tương ứng các lớp học buổi sáng  tuần vừa rồi).
    – Các lớp 6a1b đến 6a8b; 7a1b đến 7a7b; 8a1b đến 8a5b; 9a5 đến 9a8 học buổi sáng các thứ 3, 5, 7 trong tuần.Danh sách (tương ứng các lớp học buổi chiều tuần vừa rồi).

Kính mong quý phụ huynh nhắc nhở con em mình đi học đúng theo thời gian trên.
     2. Thời khóa biểu:

https://drive.google.com/file/d/1dDoaKwb5iWvJ-xuYk8TRqKL9otTW3hAj/view?usp=sharing

   3. Danh sách học sinh phân lớp:

https://mseduvn-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vonglh_2003152_msedu_edu_vn/EXtC25-6tAhKs-8DJA_RnbYBy93mjLREDdJSL9Nsg_bNBQ?e=Ypb1rw