THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/4/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để đảm bảo công tác giản cách theo quy định, nhà trường tiến hành chia lớp thành 2 và lịch học cụ thể:

  • Các lớp 6a1a đến 6a8a; 7a1a đến 7a7a; 8a1a đến 8a5a; 9a1 đến 9a4 học buổi sáng các thứ 2, 4, 6 trong tuần.
  • Các lớp 6a1b đến 6a8b; 7a1b đến 7a7b; 8a1b đến 8a5b; 9a5 đến 9a8 học buổi sáng các thứ 3, 5, 7 trong tuần
  • TKB chi tiết phụ huynh và học sinh xem tại link sau:

TKB các tuần lẻ: 23,25,27

https://drive.google.com/file/d/1dDoaKwb5iWvJ-xuYk8TRqKL9otTW3hAj/view?usp=sharing

TKB các tuần chẵn:  24,26,28

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11x8ffGniC7Oh3bGzysjpoKsc-1nT2gQJtb1OrC5fzXs/edit?usp=sharing