Trần Thị Thu Hiền
 • Trần Thị Thu Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0847355979
 • thuhiengianghia.2277@gmail.com
 • -Tổ 1 phường Nghĩa trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
 • Nguyễn Thị Thúy
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0706292039
 • nguyenthithuynct@gmail.com
 • Địa chỉ: Phường NGhĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
 • Nguyễn Đình Dương
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0886006111
 • dinhduong@gmail.com
 • Địa chỉ: Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông