Trần Thị Thu Hiền
 • Trần Thị Thu Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0847355979
 • thuhiengianghia.2277@gmail.com
 • -Tổ 1 phường Nghĩa trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Lê Thị Xuân
 • Lê Thị Xuân
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0946252225
 • xuan.daknong@gmail.com
 • Địa chỉ: Phường NGhĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Lê Hữu Vọng
 • Lê Hữu Vọng
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0843700079
 • thayvongtranphu@gmail.com
 • Địa chỉ: Phường Quảng Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông